Kategoriarkiv: Forskningsprojektet Broby bro – en plats där världen passerar

Projektets syfte:

Broby bro projektet har varit Stockholms läns museums stora forsknings- och förmedlingsprojekt under en längre tid. I och med 2012 års forskningsgrävning kan den vikingatida/tidig medeltida gravgården anses färdigundersökt. Men vad fanns på platsen innan runstenarnas tid?

Runt den tidigare undersökta gravgården finns det gravfält som sträcker sig mer än 1000 år tillbaka, det finns runstenar, närhet till vatten, en bro och gamla vägar. Därför kan vi utgå ifrån att Broby bro har varit en plats av betydelse under en väldigt lång tid. Här har människor passerat, levt och dött och när vi nu arbetar vidare med projektet är det platsen Broby bro som sådan som vi fokuserar på.

På en plats ryms både tid och rum. En plats är i ständig förändring och nya val görs hela tiden, både medvetet och omedvetet. Många av dessa val kan vi spåra arkeologiskt. Vissa val kan vi känna igen från andra platser, andra val är mer platsspecifika. Den tidigkristna tiden fortsätter att vara central men vår vilja är att med utgångspunkt i de lokala förändringarna i landskap och materiell kultur utöka tidsperspektivet. Tidsramen är satt till tiden både före och efter den tidigare utgrävda gravgården, mellan cirka år 500 e.Kr in i 1100-talet.

Broby bro, so far…

Här kommer en liten film om utgrävningarna hittills, det är Roland Fredriksson, medieproducent från Stockholms universitet som har filmat och intervjuat.

Publicerat i Forskningsprojektet Broby bro - en plats där världen passerar

Ny skelettgrav funnen!

Utgrävningen vid Broby bro fortsätter att bjuda på överraskningar. I anläggningen på andra sidan Frestavägen har det nu kommit upp ett mänskligt kranium. Studenterna gräver nu vidare och lyfter försiktigt på stenarna för att kunna frilägga det som eventuellt kan … Läs mer

Publicerat i Övrigt, Broby bro - Grävning 2009-2013, Forskningsprojektet Broby bro - en plats där världen passerar

Tredelad grav, hus, runstensfundament och kondomgömma i Broby!

Nu är vi inne på den tredje veckan i Broby och det börjar bli lite tydligare vad det egentligen är för typ av anläggningar som vi gräver. Lasses grav, RAÄ 42:7, mittemot gravgården, på andra sidan Frestavägen har rensats både … Läs mer

Publicerat i Broby bro - Grävning 2009-2013, Forskningsprojektet Broby bro - en plats där världen passerar | 2 kommentarer

Dag 4. Broby bro

Som vi berättade tidigare så gräver vi tre anläggningar i år. En ligger strax väster om gravgården, RAÄ 36, den är rektangulär och har en tydlyg kantkedja. På samma gravfält gräver vi också en fyrkantig fin stensättning av äldre järnålderstyp. … Läs mer

Publicerat i Övrigt, Broby bro - Grävning 2009-2013, Forskningsprojektet Broby bro - en plats där världen passerar

Museets arkeologer och Stockholms universitet gräver vid Broby bro

Broby bro projektet har varit Stockholms läns museums stora forsknings- och förmedlingsprojekt under en längre tid. I och med 2012 års forskningsgrävning kan den vikingatida/tidig medeltida gravgården anses färdigundersökt. Men vad fanns på platsen innan runstenarnas tid?  Runt den tidigare undersökta gravgården finns … Läs mer

Publicerat i Övrigt, Broby bro - Grävning 2009-2013, Forskningsprojektet Broby bro - en plats där världen passerar