Föredrag om undersökningarna vid Uddby kvarn. Onsdagen 11 november kl. 19.00.

Uddby kvarn – vad har vi kommit fram till?

Efter tre vändor vid Uddby kvarn har vi nu ett mycket intressant material. Detta ska sammanställas i en rapport under vintern.

Då vi påbörjade den första undersökningen förra sommaren var vår huvuduppgift att ta reda på om det överhuvudtaget fanns några lämningar kvar på platsen. Man vet ju att större delen av verksamheten brann ned 1895. Branden var så omfattande att man var orolig att den skulle sprida sig till Tyresö slott.

Efter branden byggdes elverket på ruinerna av kvarnen. Huset står kvar än idag och producerar fortfarande el. Men det ser inte riktigt likadant ut som i de fornstora dagarna, då området vid Uddby kvarn var tätt bebyggt.

Den här kartan från 1805 visar hur bebyggelsen såg ut. Vägens dåvarande sträckning syns också.

Den här kartan från 1805 visar hur bebyggelsen såg ut. Vägens dåvarande sträckning syns också

Jag föreställer mig att det var ett myller av människor som hade sin vardag där. Trafiken till och från kvarnen var omfattande och platsen hade stor betydning för trakten. Människor kom från både när och fjärran. Säden som maldes vid kvarnen skeppades vidare till bland annat Östeuropa. Så det här med globalitet är inget nytt.

Vad har vi kommit fram till då? Fanns det några lämningar kvar?

Det finns ett flertal husgrunder kvar i marken. Den lilla udden strax söder om elverket består faktiskt av rasmassor efter den stora kvarnbyggnaden som brann ned. Vi tog fram delar av den mycket bastanta grundmuren och resterna efter ett förkolnat trägolv. Där fanns också mängder av bränd säd.

IMG_1400 kopiera

Den stora grundmuren tittar fram under rasmassorna. Till höger syns det svartbrända trägolvet.

I området närmast vägen och ut mot vattnet fanns en stenpir som löper ut mot vattnet. Strax utanför den ligger också ett vrak, kanske har det att göra med verksamheten vid kvarnen.

Här undersöker vi stenpiren och träläggningen som låg under den.

Här undersöker vi stenpiren och träläggningen som låg under den.

Uddby kvarn har skriftliga belägg från 1400-talet. Den äldsta period vi har kunnat se är från 1600-tal och fram till 1895 då det mesta brann ned. Men fortsatta arkivstudier och analyser kommer förhoppningsvis att kasta lite mer ljus över denna intressanta plats.

Föredraget äger rum i Tyresö centrum, biblioteket. Entré 50 kr.

Arrangör: Hembygdsföreningen. 

Det här inlägget postades i Övrigt. Bokmärk permalänken.