Full rulle i Sigtuna

Arbetet går sin gilla gång… Johan gräver kulturlager med mängder av små bronser i. De kommer från arbetet i ett bronsgjuterí som har legat på platsen. I samma område ligger också väldigt mycket hornspill, vilket är rester efter ett kammakeri. Han är i full gång med grävandet och vi kommer att få veta merlängre fram. De här lämningarna ger en helt ny kunskap om det tidiga Sigtuna, dels för att vi inte har vetat vad som har funnits här och för att vi kommer att få mycket ny kunskap om gravgårdarnas förhållande till bebyggelsen. Bebyggelsen ligger över några gravar vilket ju är intressant. Har man vetat om att gravarna har legat där och struntat i det eller har det gått så lång tid mellan gravgården och bebyggelsen att man helt enkelt inte har känt till gravarna?

Johan undersöker bronsgjuteriet

Johan undersöker bronsgjuteriet

I andra änden av undersökningsområdet arbetar Anders och Anna Hed-Jakobsson med en yta med kulturlager och bebyggelselämningar. Dessa är dock väldigt svårtolkade. Fyndmaterialet är varierat och ger inga tydliga signaler om vad man sysslat med på platsen. Där finns mängder av djurben men också keramik, bronsföremål och hantverksföremål som t.ex. Sländtrissor. Även under detta område ligger det gravar. Snart kommer vi att börja schakta med maskin igen för att se om det kommer än fler gravar under kulturlagren.

Tove tittar på tänder

Tove tittar på tänder

Skalle med nit i, eller på

Skalle med nit i, eller på

Ful bild på fin pärla

Ful bild på fin pärla

Tove undersöker en grav, hon är alldeles i början, men den är intressant eftersom den har en lång rad båtnitar med sig. Det första skelettet med slipade tänder som vi hittade låg på en båtsida med båtnitar, även denna har alltså båtnitar, men de verkar ligga över skelettet. Har gravens lock varit en båtsida? Just nu är vi ju nyfikna på om även denna individ har slipade tänder.

Själv har jag försökt gräva fram en grav som har legat mycket djupt nedgrävd i leran. Enda anledningen till att vi vet att där funnits en grav är att vi har hittat fyra kistspikar. Leran är stenhård och det har inte gått att urskilja några mörkfärgningar, inga ben har heller synts till. Den graven ligger så djupt att vi får försöka gräva fram den med maskin. Det tar för lång tid att gräva fram den helt för hand.

Anders hackar på

Anders hackar på

Det är många visningar just nu, Anders Söderberg från Sigtuna museum gör ett styvt jobb med att berätta om grävningen för olika skolor. Allt från 3-5-åringar till gymnasieelever.

Det här inlägget postades i Övrigt. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Full rulle i Sigtuna

  1. Eva-Gun Valström skriver:

    Bebyggelse över kristna gravar, kan det vara så att de var östligt kristna och sedan blev ansedda som hedningar efter den västliga missionen?

    • annapanna1718 skriver:

      Hej! Intressant fråga verkligen. Förhållandet mellan gravarna och bebyggelsen är högintressant och något som vi hoppas att få svar på när vi har undersökt lagren. Frågan om det rör sig om en ortodox eller katolsk kyrka har vi med oss hela tiden. Men återigen, mycket bra fråga som jag inte har svar på just nu. Hoppas att jag kan återkomma!

Kommentarsfältet är stängt.