Inventering av dammar

På uppdrag av länsstyrelsen i Stockholm utför museet under 2013 en omfattande inventering av länets dammanläggningar. Bakgrunden är planerna på att underlätta för vissa hotade fiskarter, till exempel Aspen, att etablera sig i vattensystem och sjöar, vilket samtidigt förväntas gynna sportfiskenäringen i regionen.

Stensjödammen

Stensjödammen

Dokumentation av Stensjödammen i Tyresö kommun

För att ge fisken möjlighet att ta sig in i vattnen från Östersjön behöver eventuella hinder på vägen undanröjas och fisketrappor byggas. Vilka kulturmiljöer och -lämningar som då kommer att påverkas och kanske helt försvinna är dock förhållandevis lite känt.

Vattendragen har sedan länge använts för olika syften. Vid sidan av fisket har tillgången till rinnande vatten också inneburit möjlighete att driva kvarnar, sågar och senare även kraftstationer. Av äldre tiders vattenkvarnar finns sällan något bevarat, men de fördämningar eller dammar som byggdes för att reglera vattenflödet har lämnat tydligare avtryck.

Lötsjön

Lötsjön

Lötsjöns regleringsdamm i Sundbybergs kommun

En vattenkvarn var en värdefull resurs som kunde få stor betydelse för den lokala ekonomin och bebyggelseutvecklingen. En grundläggande fråga för projektet är utreda hur många lämningar som finns kvar i anslutning till länets vattendrag, vad de representerar och i vilken utsträckning de är att betrakta som unika? En annan mer övergripande fråga handlar om hur och för vilka syften man tagit tillvara vattnens resurser och, i förlängningen, konsekvenserna av dessa val.

Vill du fråga något om projektet, eller om du har tips att lämna, går det bra att vända sig till projektledare Tina Mathiesen.

Kontakt: Tina Mathiesen, arkeolog, Stockholms läns museum e-post tina.mathiesen@stockholmslansmuseum.se, tel 08-586 194 54

Lilla dammen i Hamra

Lilla dammen i Hamra

Lilla dammen Hamra i Tumba, Botkyrka kommun

 

Det här inlägget postades i Inventeringar. Bokmärk permalänken.