Länsmuseet i Sveriges äldsta stad!

Länsmuseet har genomfört sitt första arkeologiska uppdrag i Sigtuna – Sveriges äldsta ännu existerande stad, anlagd i slutet av 900-talet. Uppdraget bestod av att övervaka när ett ledningsschakt grävdes på Lilla torget i Sigtuna.

Vid grävningen dokumenterades medeltida kulturlager. Här påträffades även en dödskalle! Skallen utgör sannolikt en del av en orörd grav. Graven har varit belägen på en plats som använts för begravningar ända sedan Sigtunas äldsta tid. Först fanns kanske en träkyrka här, men redan under 1000-talets andra hälft ersattes den av en stenkyrka, som uppmurades med kalkbruk. Att ett lager med kalkbruk låg ovanför den nu hittade skallen kan vara en fingervisning om att graven är äldre än stenkyrkan.

Kyrkan revs vid 1200-talets slut, och kyrkogården slutade att användas. En del av av kyrkogården omgjordes då till det som blev stadens första torg – det nuvarande Lilla torget.

Den påträffade dödskallen lämnades kvar på plats. Efter dokumentation täcktes den försiktigt över, och ledningen lades på en nivå ovanför graven.

Kv Urmakaren Sigtuna

Kv Urmakaren Sigtuna

Schaktet med dödskallen, fotat från nordöst. Till höger ligger Sigtuna museums tomt, omgärdad av det röda staketet. Till vänster syns det gula huset i kvarteret Urmakaren

Foto 2

Skallen – närbild

Foto 3

Medeltida kulturlager bestående av mörk jord.
I mitten ett lager bestående av vitgrått kalkbruk.

Bild | Det här inlägget postades i Övrigt, Grävningar. Bokmärk permalänken.