Månadsarkiv: juli 2013

Inventering av dammar

På uppdrag av länsstyrelsen i Stockholm utför museet under 2013 en omfattande inventering av länets dammanläggningar. Bakgrunden är planerna på att underlätta för vissa hotade fiskarter, till exempel Aspen, att etablera sig i vattensystem och sjöar, vilket samtidigt förväntas gynna … Läs mer

Publicerat i Inventeringar

Länsmuseet i Sveriges äldsta stad!

Länsmuseet har genomfört sitt första arkeologiska uppdrag i Sigtuna – Sveriges äldsta ännu existerande stad, anlagd i slutet av 900-talet. Uppdraget bestod av att övervaka när ett ledningsschakt grävdes på Lilla torget i Sigtuna. Vid grävningen dokumenterades medeltida kulturlager. Här … Läs mer

Bild | Posted on av