Månadsarkiv: maj 2013

Ny skelettgrav funnen!

Utgrävningen vid Broby bro fortsätter att bjuda på överraskningar. I anläggningen på andra sidan Frestavägen har det nu kommit upp ett mänskligt kranium. Studenterna gräver nu vidare och lyfter försiktigt på stenarna för att kunna frilägga det som eventuellt kan … Läs mer

Publicerat i Övrigt, Broby bro - Grävning 2009-2013, Forskningsprojektet Broby bro - en plats där världen passerar

Tredelad grav, hus, runstensfundament och kondomgömma i Broby!

Nu är vi inne på den tredje veckan i Broby och det börjar bli lite tydligare vad det egentligen är för typ av anläggningar som vi gräver. Lasses grav, RAÄ 42:7, mittemot gravgården, på andra sidan Frestavägen har rensats både … Läs mer

Publicerat i Broby bro - Grävning 2009-2013, Forskningsprojektet Broby bro - en plats där världen passerar | 2 kommentarer

Dag 4. Broby bro

Som vi berättade tidigare så gräver vi tre anläggningar i år. En ligger strax väster om gravgården, RAÄ 36, den är rektangulär och har en tydlyg kantkedja. På samma gravfält gräver vi också en fyrkantig fin stensättning av äldre järnålderstyp. … Läs mer

Publicerat i Övrigt, Broby bro - Grävning 2009-2013, Forskningsprojektet Broby bro - en plats där världen passerar

Museets arkeologer och Stockholms universitet gräver vid Broby bro

Broby bro projektet har varit Stockholms läns museums stora forsknings- och förmedlingsprojekt under en längre tid. I och med 2012 års forskningsgrävning kan den vikingatida/tidig medeltida gravgården anses färdigundersökt. Men vad fanns på platsen innan runstenarnas tid?  Runt den tidigare undersökta gravgården finns … Läs mer

Publicerat i Övrigt, Broby bro - Grävning 2009-2013, Forskningsprojektet Broby bro - en plats där världen passerar